Menu 0

  Bu eser;

  – Bir "aslımıza dönüş” çağrısıdır.
  – Kur’ân-ı Kerîm’in ahkâmını, ahlâkını ve hayat nizâmını doğru bir şekilde anlamaya davettir.
  – Âlemlere rahmet ve yediden yetmişe her ferde emsalsiz bir örnek şahsiyet olan Rasûlullah (sas) Efendimiz’in Sünnet’ini yaşamaya ve yaşatmaya davettir.

  Bu nâçizâne eserimizin; okuyan, düşünen, dünya meselelerine alâka duyan mütefekkir dimağlara, îmanlı bir nesil yetiştirmeyi dâvâ edinen eğitim câmiasına ve İslâm’ı asrın idrâkine söyletmeyi bir vazife bilen müttakî ilim ve irfan erbâbına faydalı olmasını temennî ederiz.

  Devamı
  Format :Kitap
  Barkod :0000000
  Yayın Tarihi :0000-00-00
  İlgili Eserler