Menu 0

  İmam Mâlik, Mâlikilik mezhebinin temel usullerini ortaya koyan ve dinin ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’in doğru olarak
  anlaşılması konusunda kendisine mahsus yöntemi belirleyen büyük bir âlimdir. Kaynaklarının çoğunluğunun ittifakına göre tahminen h. 93 yılında
  dünyaya gelmiş ve h. 179 yılında vefat etmiştir. Yaşadığı dönemde Medine şehrinin dışına çıkmamıştır. Yaşadığı dönemde Medine’nin önde gelen
  alimlerinden ilim alan İmam Mâlik, çok genç yaşlarda Mescid-i Nebevi’de ders veren hocalar arasına girmiştir. O dönemde Medine, Hz. Peygamber
  ve ashabından tevarüs ettiği hadis kaynaklı ilimle, karşılaşılan şer’î-amelî meseleleri çözmede hadise bağlı bir yöntem benimsemişti. İmam Mâlik de
  hadis kaynaklı bu yöntemi benimsediği gibi aslında sözlü olarak bir nakil bulunmamasına rağmen toplumun uygulamayı adet haline getirdiği yaşam
  biçimini de bir hukuk kaynağı haline getirmiştir. Buna Amel-i Ehl-i Medine ismini vermiştir. Bu kaynakla kendisine ulaşan hadislerin güvenilirliğini
  test ettiği gibi, herhangi bir meselenin çözümünde naklî bir delil yoksa Medine toplumunun uygulamasını, tıpkı bir nakli delil olarak değerlendirerek
  meseleleri çözmede ondan yararlanmıştır. İmam Mâlik’in bir diğer özelliği de Muvatta isimli eseridir. Muvatta’ını fıkıh bablarına göre tertip eden
  İmam Mâlik, dönemin halifesinin arzusu üzerine bu çalışmaya başlamış fakat ölene kadar eserini daima inceleyerek üzerinde değişiklikler yapmıştır.
  İmam Mâlik’in yetiştirmiş oldu öğrencileri arasında sonraki dönemlerde mezhep imamı olacak olan İmam Şâfiî, Hanefi mezhebinin kurucu imamları
  arasında zikredilen İmam Muhammed gibi büyük fıkıh alimleri de yer almaktadır. Bu çalışmada ana hatlarıyla İmam Mâlik’in hayatı, hocaları,
  talebeleri, eserleri, muhaddisliği, fakihliği ve öğretmenliği konuları anlatılacaktır.

  Devamı
  Format :Kitap
  Barkod :9786258490794
  Yayın Tarihi :2022-05-11
  Yayın Dili :Türkçe
  Orjinal Adı :İmam Malik (Öncülerimiz 36)
  Baskı Sayısı :1.Baskı
  Sayfa Sayısı :160
  Kapak :Karton
  Kağıt :Kitap Kağıdı
  Boyut :120 X 195
  Emeği Geçenler :
  Yazar   : Ali Duman
  İlgili Eserler