Menu 0

  Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.

  Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. Eserin tamamı 17 cilt olup, 14. cildini takdirlerinize sunuyoruz.

  Devamı
  Format :Kitap
  Barkod :9786052174999
  Yayın Tarihi :2020-05-04
  Yayın Dili :Türkçe
  Orjinal Adı :Te'vîlâtül Kur'ân Tercümesi 14
  Baskı Sayısı :2.Baskı
  Sayfa Sayısı :344
  Kapak :Ciltli
  Kağıt :Şamua
  Boyut :160 X 235
  Emeği Geçenler :
  Yazar   : Ebu Mansur El-Matüridi
  Çevirmen   : Kemal Sandıkçı
  Grafiker   : Halil Yılmaz
  Editör   : Yusuf Şevki Yavuz
  Yazarın Diğer Eserleri
  İlgili Eserler